smartMELAMINE d.o.o. je prejel sofinanciranje za operacijo razvoja filtrnega sloja za zaščitne obrazne maske

smartMELAMINE d.o.o. je s strani Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) prejel odobrena sredstva v okviru Javnega razpisa “Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19, št. P-RRI-COVID-19/45 za razvojno operacijo “Razvoj filternega sloja zaščitne maske”. Sredstva so zagotovljena v okviru proračunskih postavk Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in so delno sofinancirana s strani Evropske unije in sicer preko programa evropske kohezijske politike pri  Evropskem skladu za regionalni razvoj.

More To Explore